دستگاه سی ان سی چوب تخت – دست دوم – CNC 200×۴۰۰

مناسب خدمات یا کارگاه بزرگ