پولی (چرخ دنده) – Timing Pulley

مناسب دستگاه چاپ بنر و دستگاه برش لیزر
شروع از ۳۳۰,۰۰۰ تومان