۷۲۲,۰۰۰ تومان
۵۴۰,۰۰۰ تومان

ساب تانک 4 خروجی

subtanks 4 holes.sharp type
۶۶۳,۰۰۰ تومان

ساب تانک 6 خروجی

subtanks 6 holes.sharp type
۶۳۴,۰۰۰ تومان

شلنگ جوهر 4 لاین UV

4-lines UV ink tube for connect whit 4mm
۹۸,۰۰۰ تومان

شلنگ جوهر UV

Single line UV ink tube for connect with 4mm
۳۳,۰۰۰ تومان
سرویس بدون هزینه ایاب و ذهاب + برنامه سفر تکنسین‌های فنی
سرویس بدون هزینه ایاب و ذهاب