۱۲۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان

هد کونیکا 512 – Konica 512

42 و 35 پیکولیتر
شروع از ۵۳,۱۷۰,۰۰۰ تومان
۹۴,۱۶۰,۰۰۰ تومان
شروع از ۱۱۴,۴۳۰,۰۰۰ تومان
۲۹,۶۴۰,۰۰۰ تومان
شروع از ۷۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
شروع از ۴۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان

هد اپسون 4720 – Epson

مناسب دستگاه سابلیمیشن
۵۹,۴۷۰,۰۰۰ تومان
فروش اقساطی قطعات یدکی 🤩
فروش قطعات یدکی بصورت قسطی 🤩