فیلتر مرکب (جوهر)

استوانه ای، uv، داخل گالن، دایره ای، سکه ای
۲۳۰,۰۰۰ تومان۲۸۰,۰۰۰ تومان