۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا 512 (2348)

بدنه کلاسیک با هد کونیکا 512
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا 512 (2358)

بدنه مستحکم برای کار طولانی
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا 512 (2387)

4 هد کونیکا 512 با 100 درصد نازل
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دستگاه چاپ بنر دست دوم – کونیکا 512 (2428)

4 هد کونیکا 512 با 100 درصد نازل
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان