کلید سوئیچ دار ۲ کنتاکت قطر ۲۲

کلید دو طرفه سوئیچ دار