کلید امرجنسی قارچی قفل شو

امرجنسی قارچی قفل شو با قطر 22 میلی‌متر می‌باشد. این شستی دارای یک کنتاکت NO/NC و قابلیت اضافه کردن یک کنتاکت دیگر را روی خود دارد.