کلید امرجنسی قارچی قفل شو سوئیچ دار

امرجنسی قارچی قفل شو کلید دار با قطر 22 میلی‌متر می‌باشد. این شستی دارای یک کنتاکت NO/NC و قابلیت اضافه کردن یک کنتاکت دیگر را روی خود دارد.