کلید استپ استارت قطر ۱۶

شستی استارت سبز با قطر 16 میلی‌متر می‌باشد. این شستی دارای یک کنتاکت NO/NC و یک کنتاکت روشنایی خود کلید را دارد