کانکتور نظامی ۳ پین

از این کانکتور و سوکت نظامی برای اتصالات محکم و کاربردی که نیاز به یک کانکتور قوی و نظامی می باشد استفاده می شود.این سوکت بر روی بدنه نصب شده و سیم های به پشت آن لحیم می شوند.