دستگاه سی ان سی چوب روتاری – دست دوم – چند کله

مناسب خدمات یا کارگاه بزرگ